HEALTHY SEXY

HEALTHY SEXY

 

NATURAL SHORT

NATURAL SHORT

 

GURA BOB

GURA BOB

hair takaki make  megumi

 

NATURAL BANG

NATURAL BANG

hair  ishibe make  misaki

 

SHORT MODE

SHORT MODE

hair  ikeda make  ikeda

 

MIDIUM CURL

MIDIUM CURL

hair takaki make  hagiwara

 

SHORT CASUAL

SHORT CASUAL

hair  ishibe make yamamoto

 

WAVE2

WAVE2

hair takaki make  hagiwara

 

NATURAL MIDIUM 2

NATURAL MIDIUM 2

color   hashimoto hair  ikeda make   misaki

 

SHORT AZI

SHORT AZI

hair  takaki make   yamamoto