Monthly Archives: 12月 2014

NATURAL MEDIUM

NATURAL MEDIUM

hair    TAKAKI make   MAGUMI

 

LILI SHORT

LILI SHORT

hair  murakoso make  megumi

 

LOVE SHORT

LOVE SHORT

hair  Ishibe make  Ishibe